Klassiek en intensief onderwijs

De beste plek ter bescherming van uw kind!

Particulier onderwijs voor mavo havo vwo en begeleidingsinstituut voor thuisonderwijsleerlingen. Onze school zal geborgenheid bieden en een toevluchtsoord zijn voor Godvrezenden.

Aanmelden schooljaar 2023-2024Doneren of drager worden?

Missie en Visie

Het Achterhuis Lyceum biedt hoogwaardig voortgezet onderwijs op islamitische grondslag. Dit onderwijs komt tot stand in een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving waar leerlingen in hun kracht worden gezet en volop de kans krijgen hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Onze school zal geborgenheid bieden en een toevluchtsoord zijn voor Godvrezenden. Het Achterhuis Lyceum streeft naar klassiek en intensief onderwijs. Kleine klassen van maximaal 20 leerlingen met een groot aantal lesuren is de norm. Kleinschaligheid, kwaliteit en een persoonlijke aanpak staan centraal.

Lees meer over onze missie en visie